Diensten

Leerlingenplein is een huiswerkbegeleidings-, bijles- en examentrainingscentrum.

01.

Schoolcompetentiecentrum

Leerlingenplein werkt samen met veel middelbare scholen op het gebied van permanente educatie. Voor scholen organiseren wij bijvoorbeeld diverse lessen, cursussen voor ouders, (examen)trainingen en zomer- en voorjaarsscholen. Ons personeel is ook beschikbaar voor nazorg, bijles, bijles en aanverwante activiteiten.

02.

Permanente educatie

¬†Scholen gebruiken Leerlingenplein om verschillende redenen. Bijvoorbeeld het organiseren van educatieve programma’s die niet per se tot het basisaanbod van scholen behoren, zoals herfstschool of examentraining. Daarnaast kan Lector trainingen aanbieden die de meeste scholen niet zelf kunnen doen, zoals springschool in mei, examentraining in het weekend of een opfriscursus in de zomervakantie. Daarnaast kunnen Lector-medewerkers vaak flexibel ingrijpen en ondersteuning bieden bij afwezigheid van de eigen medewerker of bij personeelstekorten.

03.

Trainingen en lessen

Leerlingenplein biedt een diversiteit aan trainingen en lessen op middelbare scholen. We bieden verschillende trainingen en voorbereidingscursussen aan, maar passen deze graag aan naar de wensen van het schoolbestuur en gespecialiseerde docenten.

04.

Onderwijs

Voor het basis- en voortgezet onderwijs organiseren wij de volgende cursussen:

 • Vakspecifieke taal en rekenen (bijvoorbeeld voor een rekentoets)
 • Ouderparticipatiecursussen
 • Programma’s voor leerlingen met een taalbeperking
 • Bijscholingscursussen
 • Examentraining .
 • Training over faalangst
 • Voorschoolse educatie (zowel sociaal als materieel) /emotioneel)
05.

Lessen

 Ook geven we vervangende lessen voor diverse vakken, bijvoorbeeld in verband met korte of langdurige afwezigheid van docenten. Voor deze lessen hebben we vaak een vervangende docent beschikbaar. Afhankelijk van het onderwerp, de duur en de gewenste lessen wordt dit gedaan door een van onze aangesloten directeuren of studieleiders. Als we geen tijdelijke docent voor het betreffende vak hebben, kunnen we vaak putten uit ons uitgebreide netwerk van onderwijskundigen en freelancers.

06.

Onderwijsondersteuning

 Onderwijsondersteuning op het gebied van toegepast onderwijs omvat:

 • Diagnose en behandeling van leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen
 • Aanvullende ondersteuning van leerlingen zowel individueel als in groepen (sociale vaardigheden, veerkracht, talent en angst voor falen, maar ook bijv. taal)
 • Hulp bij het ontwikkelen van profielen
 • Onderwijsondersteuning
 • Opleiden of bijscholen van (onderwijzend) personeel
 • Hulp bij contact en begeleiding van ouders, voorbeeld van opvoedingsproblemen, maar ook taalproblemen
 • Advies bij problemen bij de uitvoering van onderwijs passend bij de school (bijv. verschillende leerlingen, niveaus, leerstijlen, omgaan met ander onderwijs, etc.)
 • Huiswerkbegeleiding binnen de school en individuele lessen (zie Huiswerkbegeleiding op school)